Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате сайта. С достъпа до или използването на Сайта Вие приемате да бъдете правно обвързани от тези условия и всички правила, политики и насоки, включени чрез позоваване в тези Условия. Ако не сте съгласни с тези условия в тяхната цялост, моля, не използвайте сайта.

Настоящите Общи условия уреждат основните взаимоотношения между “ММ ГРУП 22″ ЕООД (mmstickers.eu) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн mmstickers.eu и поддомейните му.

MMSTICKERS.EU си запазва правото да променя или модифицира някой от условията, съдържащи се в настоящите Общи условия или правила или указания, приложими към сайта по всяко време по наше усмотрение. Ако не сте съгласни с промените, можете да отмените профила си при нас без допълнително задължение.